top of page
Egyéni vezetői kompetencia fejlesztés
coaching beszélgetésekkel 
 

A vezetőfejlesztés az egyéni célokhoz és aktuális szakmai és élethelyzetekhez igazodik és ezekre épül. A célok és kihívások tudatosítása, reflexiója, és kompetenciává fordítása egyszerre teszi lehetővé a napi dilemmákban való előrelépést, stressz kezelést, illetve a vezetői szerepről való tanulást.

 

A folyamat során gyakran tematizált kérdések:

 • vezetői identitás

 • célok és jövőkép

 • motiváció és motiválás

 • támogatás és kihívás

 • stressz kezelés és energia menedzsment

 • érzelmi intelligencia szerepe a vezetésben

 • hatalom

 • döntés

 • konfliktuskezelés

 • felelősség

 • bizalom

 

 

Csoportos coaching szemléletű vezető képzés
 

A csoportos vezetőképzésben a támogató – inspiráló vezetői eszköztár bővítését célozzuk meg, építve a csoportban való tapasztalati tanulás lehetőségeire. A képzés célja az elméleti ismeretek azonnali gyakorlati alkalmazásának támogatása.

 

A képzés fő fókuszai:

 • érzelmi intelligencia a vezetésben

 • támogatást és kihívást állító vezetés

 • az inspiráló vezetés paradigmái

 • vezetés és hatalom

 • vezetni és vezetve lenni

 • értő hallgatás

 • bizalom, őszinteség, kíváncsiság

 

 

Team coaching
 

Vezetői teamek coaching folyamata, amely egy olyan kreatív teret teremt, ahol lehetőség nyílik a célok és víziók közös kialakítására egyéni és team szinten egyaránt.

A team munka hatására erősödik a bizalom és a nyílt kommunikáció gyakorlata,

amely nagyfokú energia felszabadulását teszi lehetővé.

Ennek hatására csökken a stressz és nő a szervezeti hatékonyság.

 

 

 

CoachSzemle cikk a coaching szemléletű vezetésről

“Vezess úgy, hogy teremtesz egy olyan teret, ahová a követőid be akarnak lépni.”

 

Fotó: Berend Zsolt

bottom of page